W związku z wejściem w życia dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przedstawiamy Regulamin, obowiązujący w TOYOTA Ja-Now-An sp. z o.o.:

Administratorem Danych Osobowych jesteście Państwo jako nasi klienci.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są jest dealer Toyota Ja-Now-An sp. z o.o., firmy współpracujące w zakresie usług księgowych i archiwizacyjnych, usług prawnych, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń oraz podwykonawcy w zakresie usług blacharsko-lakierniczych.

Państwa dane gromadzone są w celu:

 • wykonywania umowy, realizacji usługi lub gwarancji,
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • wykazania faktów, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • optymalizacji produktów i usług, lepszego dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb.

Okres przechowywania danych:

 1. przez okres niezbędny do wykonywania umowy/realizacji usługi lub gwarancji i dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych, czyli przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. w celu realizacji akcji przywoławczych oraz innych obowiązków wynikających z bezpieczeństwa produktu, czyli przez okres 10 lat,
 3. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – przez okres do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – przez okres maksymalnie 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Państwa zgody, bądź zgłoszenia sprzeciwu.

Do źródeł pochodzenia danych zaliczamy:

 • dane udostępniane przez Państwa,
 • dane udostępniane przez administratorów,
 • dane na postawie dokumentów,
 • dane ze stron internetowych (pliki cookies),
 • w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Na podstawie rozporządzenia RODO posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania oraz prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie.

Skargę możecie Państwo wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Pan Andrzej Nowakowski, kontakt: rodo@toyota.zabrze.pl

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo w każdej chwili wycofać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail lub w formie zwykłego listu na określone adres: rodo@toyota.zabrze.pl